Rơi máy bay Pakistan chở hơn 100 người

Máy bay Pakistan chở theo hơn 100 người bị rơi ở Karachi. Ảnh: AFP.
Máy bay Pakistan chở theo hơn 100 người bị rơi ở Karachi. Ảnh: AFP.
Máy bay Pakistan chở theo hơn 100 người bị rơi ở Karachi. Ảnh: AFP.
Lên top