Rời Damascus, IS hợp binh kháng cự quyết liệt ở đông Syria

Rời Damascus, IS hợp binh tăng cường bắn phá ở đông Syria. Ảnh: Al-Masdar.
Rời Damascus, IS hợp binh tăng cường bắn phá ở đông Syria. Ảnh: Al-Masdar.
Rời Damascus, IS hợp binh tăng cường bắn phá ở đông Syria. Ảnh: Al-Masdar.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM