Robot - trợ lý đắc lực đồng hành cùng các bác sĩ Italia chống lại COVID-19

Các bác sĩ chụp cùng Robot, trợ lý đồng hành đắc lực giúp họ chăm sóc các bệnh nhân đặc biệt và giảm nguy cơ lây nhiễm trong bệnh ở Varese, phía bắc Italia. Ảnh: AFP
Các bác sĩ chụp cùng Robot, trợ lý đồng hành đắc lực giúp họ chăm sóc các bệnh nhân đặc biệt và giảm nguy cơ lây nhiễm trong bệnh ở Varese, phía bắc Italia. Ảnh: AFP
Các bác sĩ chụp cùng Robot, trợ lý đồng hành đắc lực giúp họ chăm sóc các bệnh nhân đặc biệt và giảm nguy cơ lây nhiễm trong bệnh ở Varese, phía bắc Italia. Ảnh: AFP
Lên top