"Robot sống" đầu tiên trên thế giới hiện có thể sinh sản

Xenobot có khả năng tự sinh sản theo cách chưa từng thấy ở động vật hoặc thực vật. Ảnh chụp màn hình
Xenobot có khả năng tự sinh sản theo cách chưa từng thấy ở động vật hoặc thực vật. Ảnh chụp màn hình
Xenobot có khả năng tự sinh sản theo cách chưa từng thấy ở động vật hoặc thực vật. Ảnh chụp màn hình
Lên top