Robot Nga đầu tiên được "tuyển" làm nhân viên bảo vệ ở Châu Âu

Robot Nga tham gia các hoạt động an ninh ở Châu Âu. Ảnh: Promobot/Sputnik
Robot Nga tham gia các hoạt động an ninh ở Châu Âu. Ảnh: Promobot/Sputnik
Robot Nga tham gia các hoạt động an ninh ở Châu Âu. Ảnh: Promobot/Sputnik
Lên top