Robot đầu tiên đi bộ bằng 4 chân trên sao Hỏa

Robot 4 chân có tên SpaceBok được thiết lập để trở thành cỗ máy chạy bằng năng lượng đầu tiên đi trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: ETH Zurich
Robot 4 chân có tên SpaceBok được thiết lập để trở thành cỗ máy chạy bằng năng lượng đầu tiên đi trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: ETH Zurich
Robot 4 chân có tên SpaceBok được thiết lập để trở thành cỗ máy chạy bằng năng lượng đầu tiên đi trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: ETH Zurich
Lên top