Robot có khả năng bắt chước biểu cảm con người

Chiếc đầu robot có tên là Eva, là một dạng trí tuệ nhân tạo (AI), có thể đọc và sau đó phản chiếu lại các biểu cảm trên khuôn mặt người thông qua máy ảnh. Ảnh: Đại học Columbia
Chiếc đầu robot có tên là Eva, là một dạng trí tuệ nhân tạo (AI), có thể đọc và sau đó phản chiếu lại các biểu cảm trên khuôn mặt người thông qua máy ảnh. Ảnh: Đại học Columbia
Chiếc đầu robot có tên là Eva, là một dạng trí tuệ nhân tạo (AI), có thể đọc và sau đó phản chiếu lại các biểu cảm trên khuôn mặt người thông qua máy ảnh. Ảnh: Đại học Columbia
Lên top