Rộ đồn đoán em gái ông Kim Jong-un mang thai con thứ hai

Em gái lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến thăm Hàn Quốc. Ảnh: Getty
Em gái lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến thăm Hàn Quốc. Ảnh: Getty
Em gái lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến thăm Hàn Quốc. Ảnh: Getty