Rò amoniac ở nhà máy nước đá Philippines: 2 người chết, 90 người bị thương

Các nhà điều tra tại hiện trường rò rỉ khí amoniac ở nhà máy nước đá TP Marcelo ở Navotas, Philippines. Ảnh: TP Marcelo Ice Plant
Các nhà điều tra tại hiện trường rò rỉ khí amoniac ở nhà máy nước đá TP Marcelo ở Navotas, Philippines. Ảnh: TP Marcelo Ice Plant
Các nhà điều tra tại hiện trường rò rỉ khí amoniac ở nhà máy nước đá TP Marcelo ở Navotas, Philippines. Ảnh: TP Marcelo Ice Plant
Lên top