"Rich kid" Mỹ nhận hàng trăm tỉ USD nếu ông Joe Biden đắc cử

Nếu ông Joe Biden đắc cử trong cuộc bầu cử Mỹ tháng 11 tới, những người thừa kế trẻ tuổi của các gia đình giàu có ở Mỹ có thể nhận được hàng trăm tỉ USD tài sản từ cha mẹ. Ảnh: AFP.
Nếu ông Joe Biden đắc cử trong cuộc bầu cử Mỹ tháng 11 tới, những người thừa kế trẻ tuổi của các gia đình giàu có ở Mỹ có thể nhận được hàng trăm tỉ USD tài sản từ cha mẹ. Ảnh: AFP.
Nếu ông Joe Biden đắc cử trong cuộc bầu cử Mỹ tháng 11 tới, những người thừa kế trẻ tuổi của các gia đình giàu có ở Mỹ có thể nhận được hàng trăm tỉ USD tài sản từ cha mẹ. Ảnh: AFP.
Lên top