Reuters: Nhà vua và Hoàng quý phi Thái Lan đi thăm, quét dọn nhà tù

Nhà vua Thái Lan và Hoàng quý phi Sineenat quét dọn trong khuôn viên một nhà tù trong chuyến thị sát. Ảnh chụp màn hình PBS Thai.
Nhà vua Thái Lan và Hoàng quý phi Sineenat quét dọn trong khuôn viên một nhà tù trong chuyến thị sát. Ảnh chụp màn hình PBS Thai.
Nhà vua Thái Lan và Hoàng quý phi Sineenat quét dọn trong khuôn viên một nhà tù trong chuyến thị sát. Ảnh chụp màn hình PBS Thai.
Lên top