RCEP sắp tới đích

Hội nghị cấp cao RCEP lần thứ 3 vừa được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan ngày 4.11.2019. Ảnh: ASEAN2019
Hội nghị cấp cao RCEP lần thứ 3 vừa được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan ngày 4.11.2019. Ảnh: ASEAN2019
Hội nghị cấp cao RCEP lần thứ 3 vừa được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan ngày 4.11.2019. Ảnh: ASEAN2019
Lên top