Rào thép gai bao quanh Điện Capitol trước lễ nhậm chức của ông Biden

Lên top