Rác vũ trụ, rủi ro về vùng cấm vệ tinh

Rác vũ trụ và các mảnh vỡ vệ tinh đang càng ngày càng nhiều trên bầu khí quyển. Ảnh: NASA.
Rác vũ trụ và các mảnh vỡ vệ tinh đang càng ngày càng nhiều trên bầu khí quyển. Ảnh: NASA.
Rác vũ trụ và các mảnh vỡ vệ tinh đang càng ngày càng nhiều trên bầu khí quyển. Ảnh: NASA.
Lên top