Rác nhựa ở Châu Á: Sợi dây thòng lọng thít cổ đại dương

Rác nhựa và rác sinh hoạt chất đống tại một bãi biển ở Mumbai, Ấn Độ.
Rác nhựa và rác sinh hoạt chất đống tại một bãi biển ở Mumbai, Ấn Độ.
Rác nhựa và rác sinh hoạt chất đống tại một bãi biển ở Mumbai, Ấn Độ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top