Quyết định rút 9.500 quân Mỹ khỏi Đức bị chỉ trích

Binh sĩ Mỹ ở Đức nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở Châu Âu. Ảnh: Bangkok Post.
Binh sĩ Mỹ ở Đức nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở Châu Âu. Ảnh: Bangkok Post.
Binh sĩ Mỹ ở Đức nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở Châu Âu. Ảnh: Bangkok Post.
Lên top