Quyết định gia nhập ASEAN 25 năm trước đã đưa đến kết quả “cùng thắng”

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: BNG
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: BNG
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: BNG
Lên top