Quyết định bất ngờ của Tổng thống Trump, đảo ngược tình thế cho California

Tổng thống Trump bất ngờ phê duyệt cứu trợ cháy rừng cho California, trái ngược với lời từ chối trước đó của chính quyền Mỹ. Ảnh: AFP
Tổng thống Trump bất ngờ phê duyệt cứu trợ cháy rừng cho California, trái ngược với lời từ chối trước đó của chính quyền Mỹ. Ảnh: AFP
Tổng thống Trump bất ngờ phê duyệt cứu trợ cháy rừng cho California, trái ngược với lời từ chối trước đó của chính quyền Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top