Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf từ chức

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf. Ảnh: AFP.
Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf. Ảnh: AFP.
Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf. Ảnh: AFP.
Lên top