Quy trình luận tội tổng thống Mỹ diễn ra thế nào?

Tổng thống Donald Trump từng được Thượng viện "tha bổng" luận tội hồi đầu năm 2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump từng được Thượng viện "tha bổng" luận tội hồi đầu năm 2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump từng được Thượng viện "tha bổng" luận tội hồi đầu năm 2020. Ảnh: AFP
Lên top