Quy trách nhiệm vụ siêu tàu chở hàng mắc kẹt ở kênh đào Suez

Sau nỗ lực suốt gần 1 tuần, tàu chở hàng MV Ever Given mắc kẹt ở kênh đào Suez cuối cùng cũng được giải cứu thành công. Ảnh: AFP
Sau nỗ lực suốt gần 1 tuần, tàu chở hàng MV Ever Given mắc kẹt ở kênh đào Suez cuối cùng cũng được giải cứu thành công. Ảnh: AFP
Sau nỗ lực suốt gần 1 tuần, tàu chở hàng MV Ever Given mắc kẹt ở kênh đào Suez cuối cùng cũng được giải cứu thành công. Ảnh: AFP
Lên top