Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam hồi phục hoàn toàn trong năm 2021

Xuất khẩu gạo Đồng bằng Sông Cửu Long sang Châu Âu. Ảnh: TTXVN
Xuất khẩu gạo Đồng bằng Sông Cửu Long sang Châu Âu. Ảnh: TTXVN
Xuất khẩu gạo Đồng bằng Sông Cửu Long sang Châu Âu. Ảnh: TTXVN
Lên top