Quy định mới của Tổng thống Joe Biden bắt đầu có hiệu lực ở Mỹ

Quy định về đeo khẩu trang bắt buộc trên phương tiện công cộng của Tổng thống Joe Biden bắt đầu có hiệu lực ở Mỹ, từ nửa đêm 2.2. Ảnh: AFP
Quy định về đeo khẩu trang bắt buộc trên phương tiện công cộng của Tổng thống Joe Biden bắt đầu có hiệu lực ở Mỹ, từ nửa đêm 2.2. Ảnh: AFP
Quy định về đeo khẩu trang bắt buộc trên phương tiện công cộng của Tổng thống Joe Biden bắt đầu có hiệu lực ở Mỹ, từ nửa đêm 2.2. Ảnh: AFP
Lên top