Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quốc vương Saudi Arabia bất ngờ phế truất Thái tử

Tân Thái tử Mohammed bin Salman. Ảnh: Reuters
Tân Thái tử Mohammed bin Salman. Ảnh: Reuters