Quốc vương Malaysia hủy sinh nhật, dành tiền để chính phủ trả nợ

Quốc vương Malaysia Sultan Muhammad V. Ảnh: The Rakyat Post
Quốc vương Malaysia Sultan Muhammad V. Ảnh: The Rakyat Post
Quốc vương Malaysia Sultan Muhammad V. Ảnh: The Rakyat Post
Lên top