Quốc vương Malaysia dừng đoàn xe hộ tống để giúp nạn nhân tai nạn 

Quốc vương Malaysia (thứ ba từ trái sang) dừng đoàn xe để giúp nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: CNA.
Quốc vương Malaysia (thứ ba từ trái sang) dừng đoàn xe để giúp nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: CNA.
Quốc vương Malaysia (thứ ba từ trái sang) dừng đoàn xe để giúp nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: CNA.
Lên top