Quốc tế ghi nhận nỗ lực kiểm soát đợt lây nhiễm COVID-19 mới ở Việt Nam

Việt Nam đang triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Việt Nam đang triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Việt Nam đang triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top