Quốc hội Mỹ tiếp tục bác bỏ việc phản đối kết quả bầu cử ở 4 bang chiến địa

Phó Tổng thống Mike Pence chủ trì phiên họp của Quốc hội Mỹ kiểm phiếu đại cử tri ngày 6.1. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống Mike Pence chủ trì phiên họp của Quốc hội Mỹ kiểm phiếu đại cử tri ngày 6.1. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống Mike Pence chủ trì phiên họp của Quốc hội Mỹ kiểm phiếu đại cử tri ngày 6.1. Ảnh: AFP
Lên top