Quốc hội Mỹ thông qua quy tắc kiểm phiếu đại cử tri bầu tổng thống

Quốc hội Mỹ sẽ họp vào ngày 6.1 để xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP
Quốc hội Mỹ sẽ họp vào ngày 6.1 để xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP
Quốc hội Mỹ sẽ họp vào ngày 6.1 để xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top