Quốc hội Mỹ "rối loạn" với 3 vụ từ chức trong 3 ngày vì quấy rối tình dục

Nghị sĩ Trent Franks nói chuyện với hai nữ trợ lý về việc tìm người mang thai hộ. Ảnh: Getty Images
Nghị sĩ Trent Franks nói chuyện với hai nữ trợ lý về việc tìm người mang thai hộ. Ảnh: Getty Images
Nghị sĩ Trent Franks nói chuyện với hai nữ trợ lý về việc tìm người mang thai hộ. Ảnh: Getty Images
Lên top