Quốc hội Mỹ nối lại họp kiểm phiếu đại cử tri bầu tổng thống sau hỗn loạn

Người biểu tình tập trung trước Quốc hội Mỹ hôm 6.1. Ảnh: AFP
Người biểu tình tập trung trước Quốc hội Mỹ hôm 6.1. Ảnh: AFP
Người biểu tình tập trung trước Quốc hội Mỹ hôm 6.1. Ảnh: AFP
Lên top