Quốc hội Mỹ kiểm phiếu đại cử tri xác nhận kết quả bầu tổng thống thế nào?

Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ được Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận trong phiên họp ngày 6.1. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ được Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận trong phiên họp ngày 6.1. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ được Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận trong phiên họp ngày 6.1. Ảnh: AFP
Lên top