Quốc hội Mỹ kiểm phiếu đại cử tri thế nào sau hỗn loạn ở Điện Capitol?

Người biểu tình gây hỗn loạn tại Quốc hội Mỹ hôm 6.1. Ảnh: AFP
Người biểu tình gây hỗn loạn tại Quốc hội Mỹ hôm 6.1. Ảnh: AFP
Người biểu tình gây hỗn loạn tại Quốc hội Mỹ hôm 6.1. Ảnh: AFP
Lên top