Quốc hội Mỹ đối điện rủi ro an ninh mạng chưa từng có sau vụ hỗn loạn

Nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ thông báo mất các thiết bị điện tử sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ thông báo mất các thiết bị điện tử sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ thông báo mất các thiết bị điện tử sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Lên top