Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quốc hội Mỹ điều tra Nga tấn công mạng bầu cử, Trump vẫn nghi ngờ