Quốc hội Mỹ bác bỏ phản đối đầu tiên về kết quả bầu ông Joe Biden

Quốc hội Mỹ bác bỏ phản đối đầu tiên về kết quả bầu cử tổng thống ở bang Arizona. Ảnh: AFP
Quốc hội Mỹ bác bỏ phản đối đầu tiên về kết quả bầu cử tổng thống ở bang Arizona. Ảnh: AFP
Quốc hội Mỹ bác bỏ phản đối đầu tiên về kết quả bầu cử tổng thống ở bang Arizona. Ảnh: AFP
Lên top