Quốc gia tiếp theo sau Mỹ vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19

Ông Ulisses Xavier, 52 tuổi, đã làm việc 16 năm tại nghĩa trang Nossa Senhora ở Manaus, Brazil, chuẩn bị đặt những cây thánh giá lên những ngôi mộ trong ca làm việc của mình khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước này. Ảnh: AFP.
Ông Ulisses Xavier, 52 tuổi, đã làm việc 16 năm tại nghĩa trang Nossa Senhora ở Manaus, Brazil, chuẩn bị đặt những cây thánh giá lên những ngôi mộ trong ca làm việc của mình khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước này. Ảnh: AFP.
Ông Ulisses Xavier, 52 tuổi, đã làm việc 16 năm tại nghĩa trang Nossa Senhora ở Manaus, Brazil, chuẩn bị đặt những cây thánh giá lên những ngôi mộ trong ca làm việc của mình khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước này. Ảnh: AFP.
Lên top