Quốc gia thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày thành công ngoài mong đợi

Nhiều người dân Iceland thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày. Ảnh: AFP
Nhiều người dân Iceland thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày. Ảnh: AFP
Nhiều người dân Iceland thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày. Ảnh: AFP
Lên top