Quốc gia thứ ba vượt ngưỡng 4 triệu ca mắc COVID-19

Lực lượng tuyến đầu chống COVID-19 trong trang phục bảo hộ cầm quốc kỳ Ấn Độ trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập hôm 15.8.2020 ở Kolkata. Ảnh: AFP.
Lực lượng tuyến đầu chống COVID-19 trong trang phục bảo hộ cầm quốc kỳ Ấn Độ trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập hôm 15.8.2020 ở Kolkata. Ảnh: AFP.
Lực lượng tuyến đầu chống COVID-19 trong trang phục bảo hộ cầm quốc kỳ Ấn Độ trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập hôm 15.8.2020 ở Kolkata. Ảnh: AFP.
Lên top