Quốc gia thứ 3 trên thế giới vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19

Cảnh sát Ấn Độ đội mũ bảo hiểm thiết kế theo hình dạng virus SARS-CoV-2 đang trao đổi với người dân ở một trạm kiểm soát thực thi lệnh phong tỏa chống COVID-19. Ảnh: AFP.
Cảnh sát Ấn Độ đội mũ bảo hiểm thiết kế theo hình dạng virus SARS-CoV-2 đang trao đổi với người dân ở một trạm kiểm soát thực thi lệnh phong tỏa chống COVID-19. Ảnh: AFP.
Cảnh sát Ấn Độ đội mũ bảo hiểm thiết kế theo hình dạng virus SARS-CoV-2 đang trao đổi với người dân ở một trạm kiểm soát thực thi lệnh phong tỏa chống COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top