Quốc gia Tây Phi tuyên bố bùng dịch Ebola

Đất nước Guinea ở Tây Phi đã chính thức tuyên bố bùng dịch Ebola vào ngày 14.2. Ảnh: AFP
Đất nước Guinea ở Tây Phi đã chính thức tuyên bố bùng dịch Ebola vào ngày 14.2. Ảnh: AFP
Đất nước Guinea ở Tây Phi đã chính thức tuyên bố bùng dịch Ebola vào ngày 14.2. Ảnh: AFP
Lên top