Quốc gia ở Đông Nam Á phê duyệt vaccine Moderna cho trẻ 12-17 tuổi

Vaccine COVID-19 Moderna được phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho trẻ em 12-17 tuổi ở Philippines. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 Moderna được phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho trẻ em 12-17 tuổi ở Philippines. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 Moderna được phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho trẻ em 12-17 tuổi ở Philippines. Ảnh: AFP
Lên top