Quốc gia nào nghỉ Tết Dương lịch nhiều nhất?

Các món xuất hiện trên bàn ăn ở Armenia vào dịp năm mới. Ảnh: Nane Khachatryan
Các món xuất hiện trên bàn ăn ở Armenia vào dịp năm mới. Ảnh: Nane Khachatryan
Các món xuất hiện trên bàn ăn ở Armenia vào dịp năm mới. Ảnh: Nane Khachatryan
Lên top