Quốc gia lý tưởng nhất thế giới để nuôi dạy trẻ em năm 2020

Nơi tốt nhất thế giới để nuôi dạy con cái chính là các quốc gia Đan Mạch, Thuỵ Điển và Na Uy. Ảnh: Getty Images
Nơi tốt nhất thế giới để nuôi dạy con cái chính là các quốc gia Đan Mạch, Thuỵ Điển và Na Uy. Ảnh: Getty Images
Nơi tốt nhất thế giới để nuôi dạy con cái chính là các quốc gia Đan Mạch, Thuỵ Điển và Na Uy. Ảnh: Getty Images
Lên top