Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

Bhutan - quốc gia được mệnh danh hạnh phúc nhất thế giới - công bố ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Ảnh: Irena.org
Bhutan - quốc gia được mệnh danh hạnh phúc nhất thế giới - công bố ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Ảnh: Irena.org
Bhutan - quốc gia được mệnh danh hạnh phúc nhất thế giới - công bố ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Ảnh: Irena.org
Lên top