Quốc gia EU đầu tiên tái phong tỏa vì COVID-19

Ireland tái phong tỏa ngừa COVID-19 từ 21.10. Ảnh: AFP.
Ireland tái phong tỏa ngừa COVID-19 từ 21.10. Ảnh: AFP.
Ireland tái phong tỏa ngừa COVID-19 từ 21.10. Ảnh: AFP.
Lên top