Quốc gia EU đầu tiên bắt buộc tiêm vaccine COVID-19

Áo tái phong tỏa một phần và bắt buộc tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Áo tái phong tỏa một phần và bắt buộc tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Áo tái phong tỏa một phần và bắt buộc tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top