Quốc gia được Mỹ viện trợ nhiều vaccine COVID-19 nhất

Vaccine COVID-19 của Pfizer. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Pfizer. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Pfizer. Ảnh: AFP
Lên top