Quốc gia Đông Nam Á tiêm vaccine COVID-19 cao nhất thế giới

Tiêm vaccine COVID-19 ở Singapore. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore
Tiêm vaccine COVID-19 ở Singapore. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore
Tiêm vaccine COVID-19 ở Singapore. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore
Lên top