Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên có vaccine COVID-19 được Mỹ cấp phép

Singapore có lô vaccine COVID-19 đầu tiên của Pfizer-BioNTech vào cuối tháng 12. Ảnh: FFP.
Singapore có lô vaccine COVID-19 đầu tiên của Pfizer-BioNTech vào cuối tháng 12. Ảnh: FFP.
Singapore có lô vaccine COVID-19 đầu tiên của Pfizer-BioNTech vào cuối tháng 12. Ảnh: FFP.
Lên top